Make your own free website on Tripod.com

Defence2
Home Up

 

 

กระบวนท่าการป้องกันตัวเวลาถูกจู่โจม

 

                 Wyamaha001a.jpg (20751 bytes)                          Wyamaha001b.jpg (19247 bytes)

                                   เตรียมตัว                                                    คนร้ายชก  

                     Wyamaha001c.jpg (21204 bytes)                          Wyamaha001d.jpg (18348 bytes)

                       ซ้ายฟันมือ ขวากระแทกคอหอย      หรือ             ทุบทัดดอกไม้

 

           จุดอ่อนของผู้หญิงอีกจุดหนึ่งนอกจากการถูกทุบขา ท้องก็เป็นจุดอ่อนอีก จุดหนึ่งที่ต้องระวังให้มากเข้าไว้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ควรจะเล่นกล้ามท้อง นอกจากจะทำให้หุ่นดีแล้ว ยังทำให้ท้องแข็ง พอที่จะรับแรง หมัดถ้าเพื่อรับพลาดนะครับ    ท่านี้เวลาใช้ต้องฝึกให้ดีนะครับเพราะว่า ท่านี้เป็นท่า สวนหมัดของคนร้ายครับ กระบวนท่าไม่มีอะไรมาก พอคนร้ายชกมาที่ท้อง ให้เอามือข้างหนึ่งฟันไปที่   ประมาณใต้รอยพับของแขน ลงมาประมาณ 3นิ้ว   จุดนี้ถ้ากระแทกได้แรงพอจะทำให้แขนชา หรือถ้าฝึกได้ดีพอจะทำให้กระดูกแขนหักได้ครับ   จากนั้นก็ใช้มืออีกข้างกระแทกคอหอย หรือจะทุบไปที่ทัดดอกไม้ก็ได้นะครับ แต่ท่านี้มือสองข้างจะใช้พร้อมกันนะครับ   ท่าทุกท่าทีผมแนะนำ จะต้องหาคู่ซ้อมที่แข็งแรงพอ นะครับ เพื่อที่จะได้หัดให้รู้จักแรงปะทะของหมัด ครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เคยฝึก รับแรงปะทะเลยท่านี้จะใช้ไม่ค่อยได้ผลครับ เพราะว่าท่านี้ค่อนข้างจะต้องใช้แรงมากพอสมควร    

                                  อย่าลืมฝึกทุกวันนะครับ และขอให้โชคดีทุกๆท่าน