Make your own free website on Tripod.com

Story9
Home Up Defence9

 

 

Taxi part 2

          สวัสดีครับที่แรกผมว่าจะข้ามเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องรถเรื่องลาเพราะว่ารู้สึกเบื่อรถติดเป็นอย่างมากครับ   ครับๆ ผมรู้ว่าไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเขียนเลย ผมทราบครับแต่ว่าผมเบื่อแค่นั้นเองครับ เอาละครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่