Make your own free website on Tripod.com

M-defence7
Home Up

 

 

กระบวนท่าการป้องกันตัวเวลาถูกจู่โจม

                       yamaha016a.jpg (20819 bytes)                        yamaha016b.jpg (21047 bytes)

                                       ปัดด้วยท่าคว้า                                               จับแขนเกี่ยวดึงอัดด้วยศอก

 

                                                                       yamaha016c.jpg (20776 bytes)

                                                      ฟันคอพร้อมแตะ

 

            ท่านี้เป็นอีกท่าหนึ่งในการป้องกันตัวจากการถูกจู่โจมด้วยหมัด ครับ  ท่านี้ไม่มีอะไรมาก เวลาใช้ก็เหมื่อนท่าอื่นๆ ครับที่มือเวลาใช้ต้องอยู่ใน Center ของเราครับ เมื่อคนร้ายชกด้วยหมัดให้คว้าปัดด้วยมือซ้ายตามรูปนะครับ จากนั้นก็ใช้ศอกขวาอัดเข้าไปที่ข้อศอกของ คนร้าย  จากนั้นก็ ใช้มือขวาที่อัดศอกฟันเข้าไปที่คอ พร้อมกับแตะไปที่ไตครับ ท่านี้ส่วนมาก จะได้ผลตั้งแต่ตอน อัดด้วยศอกเข้าที่ กระดูกข้อต่อของศอกคนร้ายแล้วครับ เพราะว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป่ราะมาก   แต่ว่าเราอาจจะไปเจอคนร้ายที่ทนเหมือนควาย ก็ต้องฟันคอเพื่อความมั่นใจครับ

            ท่านี้เวลาใช้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับ อย่าหลงไปใช้กับเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องเข้าละครับ เดียวจะถูกตัดออกจากกองมรดกเพราะว่าต้องเข้าไป นั่งปลงอยู่ในคุกนะครับ