Make your own free website on Tripod.com

M-defence5
Home Up

 

 

กระบวนท่าการป้องกันตัวเวลาถูกจู่โจม

                  yamaha013a.jpg (27661 bytes)                  yamaha013b.jpg (25486 bytes)

                             ตบกดหมัดฟันแขนเตะ                                            ถอยหลังกด

                                               yamaha013c.jpg (25757 bytes)

                                                                   อัดศอกกระแทกพื้น

                   

                        ท่านี้นะครับอาจจะดูยากสักหน่อยนะครับ   ค่อยๆทำตามนะครับ เมื่อคนร้ายจู่โจมโดยการชก ขั้นแรกอาจจะเบี่ยงตัวใช้มือซ้ายตบกดหมัดของคนร้ายลง ใช้มือขวาฟันแขนพร้อมกับเตะ หลังจากนั้นจับมือคนร้ายแล้วก้าวยาวถอยหลังพร้อมกับกดมือของคนร้ายให้ข้อศอกกระแทกพื้น ท่านี้หลักการดึงกดแขนของคนร้าย ให้ดึงและกดลงเป็นมุมประมาณ 45 องศา สาเหตุคือถ้ากดลงเป็นเส้นตรงคนร้ายจะฝืนได้ แต่ถ้าถอยหลังและดึงพร้อมกดมือลงคนร้ายหน้าจะ ทิ่มลงพื้นครับ