Make your own free website on Tripod.com

M-defence4
Home Up

 

 

กระบวนท่าการป้องกันตัวเวลาถูกจู่โจม  

 

yamaha025a.jpg (36676 bytes)            yamaha025b.jpg (39348 bytes)

                  คว้าปัดหมัดแรก                                                     คว้าจับหมัดที่2

yamaha025c.jpg (42665 bytes)              yamaha025d.jpg (40893 bytes)

                 กระชากถีบ                                                                 กระแทกสวนหัวไหล่

            กระบวนท่านี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าใช่เลยครับ ถ้าคนร้ายไม่มีเชื้อสาย ทรพี(ควาย) ที่ทนทานจริงๆ ใช้ท่าอื่นดีกว่าครับ   กระบวนท่านี้ยากที่กระบวนท่าเริ่มต้นนะครับ เพราะว่าต้องคว้าแล้ว บิดจับ (ต้องฝึกข้อมือและเท็คนิคการบิดครับ) ให้แม่นๆนะครับ   หลังจากบิดมือแรกแล้วคนร้ายจะชกหมัดที่ 2 เพราะความเจ็บและแค้นครับ จังหวะที่คนร้ายชกหมัดที่ 2 ให้คว้าพร้อมกับกระชากถีบสวนเข้าไปเลยครับ จากการใช้งานในชีวิตจริงไม่เคยมี ร้ายคนไหนทนได้จนถึงท่ากระแทกสวนหัวไหล่ได้เลยครับ   เพราะถ้าทนได้ถึงท่าที่ 4 ก็คงต้องเข้าไปนอนใน รพ.ละครับ