Make your own free website on Tripod.com

Defence6
Home Up

 

 

 กระบวนท่าการป้องกันตัวเวลาถูกจู่โจม

               yamaha018a.jpg (57278 bytes)           yamaha018b.jpg (62127 bytes)

                               นอนแต่เตรียมพร้อม                                              เกี่ยวขาถีบเข่า

                                    yamaha018d.jpg (89632 bytes)

                                                                     เกี่ยวขาถีบเข่า

                ท่านี้เป็นท่าที่หลังจากถูกพลัก กระแทกให้ล้มหรือเราหกล้มเอง   แต่เวลาล้มขอให้เรารีบงอขาเข้าหาตัวนะครับเหตุผลแรกก็คือป้องกันการถูกโจมตีที่ขาครับ เหตุผลที่สองก็คือการเตรียมพร้อมในการจู่โจมกลับนะครับ   ท่านี้เราต้องรอให้คนร้ายเข้ามาในระยะของเราครับ   เท็คนิคอยู่ที่ต้องจับจังหวะการก้าวขาของคนร้ายครับ เอาละครับเมื่อคนร้ายก้าวเข้ามาหาเรา สมมุติว่าคนร้ายก้าวขาซ้ายเข้ามาเราโดยที่ขาคนร้ายยังไม่ทันจะเหยียบเต็มเท้า เราต้องรีบใช้ขาข้างที่อยู่ด้านล่างของตัวเราเกี่ยวขาของคนร้ายพร้อมทั้งใช้ขาอีกข้างหนี่งถีบ ไปที่หัวเข่าของคนร้ายให้สุดแรงเกิดเลยครับ   ท่านี้ถ้าทำถูกจังหวะและถีบถูกที่จะสามารถทำให้หัวเข่าหลุดได้ครับ   ถ้าเราเกี่ยวจังหวะที่คนร้าย เหยียบเต็มเท้า จะไม่ได้ผลเต็มที่ อาจได้ผลอย่างมากแค่ล้ม  

                เท็คนิคเพิ่มเติมถ้าเราใส่รองเท้าส้นแข็งให้ใช้ขอบรองเท้าหรือส้นรองเท้าถีบไปที่    หน้าแข้งก็ได้ครับ จะได้ผลพอสมควรสำหรับคนธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนที่ฝึกการต่อสู้มาแล้วอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะว่าพวกนี้ทนทาน และหน้าแข้งแข็งพอสมควรครับ