Make your own free website on Tripod.com

Tool4
Home Up

 

 

ชนิด             : อาวุธซัด แบบ T10

วัสดุ              : Stainless still

คุณสมบัติ    : เป็นอาวุธซัดเหมาะสำหรับฝึกสมาธิ

กว้าง            :  กว้างสุด 2.5 ซม.

ยาว              :  14 ซม.

ราคา            :  90 บาท คู่ละ 160 บาท

Promotion  ด้านล่่างครับ

ชนิด             : อาวุธซัด แบบ T20

วัสดุ              : Stainless still

คุณสมบัติ     : เป็นอาวุธซัดเหมาะสำหรับฝึกสมาธิ 

กว้าง            :  กว้างสุด 1.8 ซม.

ยาว              :  14 ซม.

ราคา            :  90 บาท คู่ละ 160 บาท 

Promotion  ด้านล่่างครับ

ชนิด             : อาวุธซัด แบบ T30

วัสดุ              : Stainless still

คุณสมบัติ     : เป็นอาวุธซัดเหมาะสำหรับฝึกสมาธิ

กว้าง            :  กว้างสุด 1.8 ซม.

ยาว              :  14 ซม.

ราคา            :  90 บาท คู่ละ 160 บาท

Promotion  ด้านล่่างครับ

ชนิด             : อาวุธซัด แบบ T40

วัสดุ              : Stainless still

คุณสมบัติ    :  เป็นอาวุธซัดเหมาะสำหรับฝึกสมาธิ

กว้าง            :  กว้างสุด 1.8 ซม.

ยาว              :  14 ซม.

ราคา            : 90 บาท คู่ละ 160 บาท

Promotion  ด้านล่่างครับ

        ถ้าสั่งซื้อ ทั้งชุด 4 อันราคา 320 บาทแถมซ่องใส่มีด1ชุด  ค่าส่ง 20 บาท  สินค้าจัดส่งภายใน 3- 7 วัน  สนใจสั่งซื้อได้ที่

Email : tanapun_k@hotmail.com