Make your own free website on Tripod.com

Story10
Home Up Defence10

 

 

ใน Lift

    สวัสดีครับผมมีเรื่องตื่อนเต้มทาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับ เรื่องนี้ เกิดสดๆ ร้อนๆ ในเมืองไทยไม่นานนี้เองละครับ แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดใน USA หลายครั้งครับ โดยเฉพาะว่าพวกที่ทำงานในตึกสูง ๆ ละครับ